Danh mục sản phẩm

Bàn ghế
Đế, Đôn
Cô gái, Tượng người
Phật
Tháp nước
Cá các loại
Đèn vườn
Tượng Chăm - Pa
Thú các loại
Maria - Jesu - Thiên thần
Tranh, Non Bộ
Lò sưởi
Trừu tượng
Bình, Lưu hương, Chậu hoa

Tin tức & Sự kiện

Công trình tượng đài tại tỉnh SeKong - Lào, thi công năm 2010, công trình bằng đá granite cao 9m , xung quanh trang trí toàn bằng đá granite , thời gian thi công 4 tháng
Cơ sở điêu khắc NGUYỄN HÙNG 2 khai trương vào ngày 21 tháng 4 năm 2013 với diện tích 30.777m vuông.
Thi công và lắp đặt tượng DI LẶC ngồi cao 260cm , cẩm thạch trắng và một số công trình tại đền thờ BÀ CHÚA do BANA HILLS - SUN GROUP đặt năm 2011, thời gian thi công là 6 tháng.

VIDEO